*Results get updated in every half hour.


Rank User Overall Score
1 blackshadows 5331
2 Ibrahim Nash 5219
3 akhayrutdinov 5111
4 mb1973 4929
5 Quandray 4559
6 sanjay05 3668
7 the_coder95 3174
8 Marius-Valentin_DRÄ‚GOI 3172
9 surbhi_7 2965
10 PrabhuVankatesh 2940
11 GB11 2865
12 ********** 2843
13 md1844 2798
14 bhatabhi554 2731
15 Memoization 2685
16 RemoveTLE 2545
17 wmlam 2500
18 sr06 2471
19 Little Noah 2471
20 loveumom 2470
21 Survivor 2407
22 Praveen Shankar Thooyavan 2396
23 Michael Riegger 2359
24 SayanDutta1 2329
25 lonecoder 2310
26 NSA9 2300
27 AmanDeepSingh97 2287
28 learner09 2280
29 mazumderrohit8 2271
30 :) 2265
31 KaleyCuocoBang 2259
32 KshatriyaYash 2243
33 gham_forever 2236
34 fuckOff_11 2214
35 Aditya_Thakur 2212
36 rachana soma 2190
37 rksin12 2176
38 nikhil_sojan 2176
39 anshuahi 2171
40 Jasleen Kaur 2 2167
41 apnatymayega 2163
42 Neelam_Mahapatro 2151
43 Love_U_3000 2137
44 Jai02 2133
45 R_H 2124
46 AKASH24497 2124
47 DALAL 2115
48 Arshil_Khan 2107
49 Navitas 2097
50 Newest_Era 2093