*Results get updated in every half hour.


Rank User Overall Score
1 blackshadows 5331
2 Ibrahim Nash 5219
3 akhayrutdinov 5111
4 mb1973 4885
5 Quandray 4547
6 sanjay05 3668
7 Marius-Valentin_DRÄ‚GOI 3076
8 surbhi_7 2965
9 PrabhuVankatesh 2922
10 GB11 2865
11 ********** 2843
12 md1844 2789
13 bhatabhi554 2731
14 Memoization 2685
15 RemoveTLE 2545
16 wmlam 2500
17 Little Noah 2471
18 sr06 2471
19 loveumom 2470
20 the_coder95 2447
21 Survivor 2407
22 Michael Riegger 2359
23 Praveen Shankar Thooyavan 2341
24 lonecoder 2310
25 NSA9 2300
26 learner09 2280
27 AmanDeepSingh97 2279
28 mazumderrohit8 2270
29 :) 2265
30 KaleyCuocoBang 2252
31 KshatriyaYash 2243
32 fuckOff_11 2214
33 raja_sekhar 2206
34 rksin12 2176
35 nikhil_sojan 2176
36 Jasleen Kaur 2 2167
37 apnatymayega 2163
38 Liza123 2151
39 Love_U_3000 2137
40 Jai02 2133
41 AKASH24497 2116
42 anshuahi 2115
43 Arshil_Khan 2106
44 Navitas 2097
45 Newest_Era 2093
46 DALAL 2073
47 rachana soma 2049
48 PortgasDAce 2033
49 SayanDutta1 2027
50 Jihye Sofia Seo 2027