*Results get updated in every half hour.


Rank User Overall Score
1 blackshadows 5327
2 Ibrahim Nash 5219
3 akhayrutdinov 5111
4 mb1973 4566
5 Quandray 4444
6 sanjay05 3668
7 Marius-Valentin_DRĂGOI 3015
8 GB11 2857
9 surbhi_7 2846
10 gypr11 2665
11 Memoization 2627
12 Sherry98 2534
13 wmlam 2500
14 Little Noah 2471
15 Michael Riegger 2359
16 PrabhuVankatesh 2311
17 lonecoder 2306
18 Survivor 2284
19 learner09 2280
20 KaleyCuocoBang 2245
21 KshatriyaYash 2243
22 :) 2241
23 Praveen Shankar Thooyavan 2193
24 rksin12 2176
25 nikhil_sojan 2168
26 Jasleen Kaur 2 2167
27 NSA9 2151
28 Jai02 2133
29 sr06 2132
30 RemoveTLE 2110
31 anshuahi 2106
32 Navitas 2097
33 Arshil_Khan 2058
34 PortgasDAce 2025
35 Angry_Coder_G😡 2021
36 !WSA 1988
37 Diprotiv Sarkar 1988
38 AmanDeepSingh97 1976
39 L.Lawliet 1970
40 AKASH24497 1968
41 Jihye Sofia Seo 1962
42 Love_U_3000 1960
43 shubhamjain237 1949
44 paulalexis58 1944
45 shi143din 1930
46 shaurya024 1915
47 Ivan Petrov 1912
48 Lancelot 1890
49 Ronit_123 1882
50 Calahan 1872