*Results get updated in every half hour.


Rank User Overall Score
1 blackshadows 5331
2 Ibrahim Nash 5219
3 akhayrutdinov 5111
4 mb1973 4925
5 Quandray 4547
6 sanjay05 3668
7 the_coder95 3171
8 Marius-Valentin_DRÄ‚GOI 3134
9 surbhi_7 2965
10 PrabhuVankatesh 2934
11 GB11 2865
12 ********** 2843
13 md1844 2794
14 bhatabhi554 2731
15 Memoization 2685
16 RemoveTLE 2545
17 wmlam 2500
18 sr06 2471
19 Little Noah 2471
20 loveumom 2470
21 Survivor 2407
22 Praveen Shankar Thooyavan 2381
23 Michael Riegger 2359
24 lonecoder 2310
25 NSA9 2300
26 learner09 2280
27 AmanDeepSingh97 2279
28 mazumderrohit8 2271
29 :) 2265
30 KaleyCuocoBang 2258
31 KshatriyaYash 2243
32 gham_forever 2236
33 fuckOff_11 2214
34 SayanDutta1 2193
35 rksin12 2176
36 nikhil_sojan 2176
37 anshuahi 2171
38 Jasleen Kaur 2 2167
39 apnatymayega 2163
40 Neelam_Mahapatro 2151
41 Love_U_3000 2137
42 Jai02 2133
43 AKASH24497 2124
44 rachana soma 2116
45 DALAL 2111
46 Arshil_Khan 2107
47 Navitas 2097
48 Newest_Era 2093
49 why_not_me 2092
50 PortgasDAce 2033