*Results get updated in every half hour.


Rank User Overall Score
151 Arpl_09 1812
152 CES 1811
153 DivyanshKashyap 1810
154 suman2810 1807
155 dmgdeepak 1806
156 Ankur__Sharma 1806
157 __31319__ 1806
158 reyaan 1803
159 asutoss 1801
160 rishabh2017 1800
161 ayush_gupta4 1799
162 sourabhgol1999 1798
163 RitikRosan 1795
164 anmolmaurya 1792
165 nishant.ns19 1790
166 con007 1789
167 Deepanshu8391 1786
168 akanksha28 1784
169 lagnam 1782
170 Agoyal 1782
171 harshtyagi36 1776
172 arebhaibhaibhai 1775
173 Raunaq Singh 3 1771
174 Lam Ngoc Pham 1764
175 charansingh_choudhary 1756
176 Rahul Sharma 50 1756
177 EnCoder19 1751
178 nurat 1749
179 Amit Kushwaha 1 1748
180 alluarjun 1748
181 Jaydeep_Patil 1747
182 geekscoder 1745
183 UjjawalPabreja 1742
184 Warrior1998 1734
185 Anas_M0hammad 1733
186 Aditya Singh 17 1732
187 glow 1729
188 Rahul-Agrawal-Manit 1726
189 bhupinderkumar 1724
190 Yadnesh Sawant 1721
191 abducodes 1716
192 man_preet 1715
193 mutesiy 1712
194 KassuttaFit 1704
195 SomyaSrivastava1 1700
196 nasruddinAli 1699
197 pratik0409 1699
198 davidbeckham007 1695
199 strombraeker 1693
200 keep_silent 1692